α/α  ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ
1 Α΄ Ογκολογικό Τμήμα, Γενική Κλινική “Μetropolitan General”, Αθήνα Βασίλειος  Γεωργούλιας Χ. Χριστοφυλλάκης

Ν. Κεντεποζίδης

Π. Κατσαούνης

Ν. Πανταζόπουλος

2 “Ιατρικό Διαβαλκανικό

Κέντρο”,   Θεσσαλονίκη

  Χρ. Εμμανουηλίδης
3 Ογκολογικό Τμήμα, “Βιοκλινική”, Θεσσαλονίκη Ιωάννης Μπουκοβίνας  
4 Ογκολογικό Τμήμα, Γ.Ν.

Αθηνών “ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ”,

Αθήνα

Μιχαήλ Βασλαματζής Κ. Ντελάκη

Χ. Ζουμπλιός

5 Ογκολογικό Τμήμα, Ε΄Παν/κή Παθολογική Κλινική,

Π.Γ.Ν “ΑΤΤΙΚΟΝ”, Αθήνα

Άννα Κουμαριανού  
6 Ογκολογικό Τμήμα, Νοσοκομείο

«ΜΗΤΕΡΑ-ΥΓΕΙΑ ΠΟΛΙΣ»,

Αθήνα            

Ηλίας Αθανασιάδης Μ. Νικολαϊδη

Αλ. Τζοβάρας

7 7η Πνευμονολογική Νοσοκομείου Σωτηρία Μίνα Γκάγκα  
8 2η Πνευμονολογική Νοσοκομείου Σωτηρία Αγγελική Ράπτη  
9 A Παθολογική Ογκολογική Κλινική_ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Α. Μπούτης  
10 Γ Παθολογική Ογκολογική Κλινική_ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ Νοσοκομείο Θασσαλονίκης Ζ. Ζαφειρίου  

 

 

 

 

11 Πανεπιστημιακή Ογκολογική Κλινική  Παν/κό Νοσοκομείο Λάρισας   Α. Κωτσάκης Ε. Σαλούστρος

Φ. Κοϊνης

12 Παθολογική-Ογκολογική Κλινική        Βενιζέλειο Νοσ/μειο_Ηράκλειο Κρήτης

 

Ε. Κοντοπόδης  
13 Β Παθολογική-Ογκολογική Κλινική «Αγιος Σάββας» Αντικαρκινικό Νος/μειο 

 

Μ. Νικολάου Α. Τζοβάρας
14 Ογκολογική Μονάδα, ΝΙΜΙΤΣ                 Α. Καραμπεάζης  
15 Παθολογο-Ανατομικό Εργαστήριο,Ιατρική Σχολή, Παν/μίου Κρήτης         Μ. Τσαρδή Α. Κουτσόπουλος

Ε. Λαγουδάκη

16 Ιδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών  Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ)         Α. Κλινάκης

Α. Βουτσινά

Π. Μακρυθανάσης
17 Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας, ΕΚΠΑ   Ε. Λιανίδου

Α. Στρατή

Α. Μάρκου