α/α  ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ
1 Α΄ Ογκολογικό Τμήμα, Γενική Κλινική “Μetropolitan General”, Αθήνα Βασίλειος  Γεωργούλιας Χ. Χριστοφυλλάκης

Ν. Κεντεποζίδης

Π. Κατσαούνης

Ν. Πανταζόπουλος

2 “Ιατρικό Διαβαλκανικό

Κέντρο”,   Θεσσαλονίκη

  Χρ. Εμμανουηλίδης
3 Ογκολογικό Τμήμα, “Βιοκλινική”, Θεσσαλονίκη Ιωάννης Μπουκοβίνας  
4 Ογκολογικό Τμήμα, Γ.Ν.

Αθηνών “ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ”,

Αθήνα

Μιχαήλ Βασλαματζής Κ. Ντελάκη

Χ. Ζουμπλιός

5 Ογκολογικό Τμήμα, Ε΄Παν/κή Παθολογική Κλινική,

Π.Γ.Ν “ΑΤΤΙΚΟΝ”, Αθήνα

Άννα Κουμαριανού  
6 Ογκολογικό Τμήμα, Νοσοκομείο

«ΜΗΤΕΡΑ-ΥΓΕΙΑ ΠΟΛΙΣ»,

Αθήνα            

Ηλίας Αθανασιάδης Μ. Νικολαϊδη

Αλ. Τζοβάρας

7 7η Πνευμονολογική Νοσοκομείου Σωτηρία Μίνα Γκάγκα  
8 2η Πνευμονολογική Νοσοκομείου Σωτηρία Αγγελική Ράπτη  
9 A Παθολογική Ογκολογική Κλινική_ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Α. Μπούτης  
10 Γ Παθολογική Ογκολογική Κλινική_ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ Νοσοκομείο Θασσαλονίκης Ζ. Ζαφειρίου  

 

 

 

 

11 Πανεπιστημιακή Ογκολογική Κλινική  Παν/κό Νοσοκομείο Λάρισας   Α. Κωτσάκης Ε. Σαλούστρος

Φ. Κοϊνης

12 Παθολογική-Ογκολογική Κλινική        Βενιζέλειο Νοσ/μειο_Ηράκλειο Κρήτης

 

Ε. Κοντοπόδης  
13 Β Παθολογική-Ογκολογική Κλινική «Αγιος Σάββας» Αντικαρκινικό Νος/μειο 

 

Μ. Νικολάου Α. Τζοβάρας
14 Ογκολογική Μονάδα, ΝΙΜΙΤΣ                 Α. Καραμπεάζης  
15 Παθολογο-Ανατομικό Εργαστήριο,Ιατρική Σχολή, Παν/μίου Κρήτης         Α. Κουτσόπουλος

Ε. Λαγουδάκη

Μ. Τσαρδή
16 Εργαστήριο Ιστολογίας-Εμβρυολογίας  ΕΚΠΑ                  

 

Ι. Πατέρας  
17 Ιδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών  Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ)         Α. Κλινάκης

Α. Βουτσινά

Π. Μακρυθανάσης
18 Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας, ΕΚΠΑ   Ε. Λιανίδου

Α. Στρατή

Α. Μάρκου