ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Ελληνική Ογκολογική Ερευνητική Ομάδα

Διεύθυνση : Γρηγόριου Θεολόγου 5, Αθήνα
Τ.Κ. 11471
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2106448450
Email: secretary@horg.gr

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ