ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Ελληνική Ογκολογική Ερευνητική Ομάδα

Διεύθυνση : Γρηγόριου Θεολόγου 5, Αθήνα
Τ.Κ. 11471
Τηλέφωνο επικοινωνίας 1 : 2106448450
Τηλέφωνο επικοινωνίας 2 : 2106457968
Fax : 2106448330
Email 1 : secretary@horg.gr
Email 2 : eoeo@horg.gr

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ